2019. október 16.,   szerda
   
Betűméret

Engedélyek

A New Code Oktatóközpont a magyar felnőttképzés vezető rendszerszemléletű képzőintézménye. Ahhoz, hogy munkánkat ilyen magas színvonalon tudjuk végezni, fontosnak tartottuk, hogy több szervezet által is elismert intézetként megfeleljünk a szigorú szakmai követelményeknek, melynek eredményét a képzéseinken részvettek is igazolják.

A New Code Oktatóközpont képzései az alábbi szervezetek által engedélyezettek:

 • NMH (Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság)
 • ENKK (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ)

A fenti szervezetk által felállított nemezetközi mércének is megfelelve végezzük munkánkat.

GYEMSZI - ENKK

Az egészségügyben dolgozó egészségügyi szakdolgozó számára szükségesek a folyamatos fejlődést biztosító konferenciák, rendezvények, továbbképzések és tréningek. Az előírásoknak megfelelően azonban csak azon tréningek, képzések számítanak elfogadottnak, amelyek az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által engedélyezettek

Program neve Nyilvántartási szám Pontérték

Célravezető kommunikációs eszközök az elköteleződéshez –  A kommunikációs csapdák felismerése és kezelése a gyógyításban.

SZTK-A-53/2015 18

Célravezető kommunikációs eszközök az elköteleződéshez –
Speciális nyelvi minták tudatos használata a gyógyításban.

SZTK-A-54/2015 18

Rendszerben a vezetőképzés –  A hatékony vezetői szerepkörök és az ehhez tartozó hatékony vezetői kommunikációs eszköztár kiépítése.

SZTK-A-56/2015 14

Rendszerben a vezetőképzés –
A hatékony közösség és komplex szervezeti kihívások kezelése és a szervezetfejlesztéshez szükséges kommunikációs eszköztár kiépítése.

SZTK-A-55/2015 14

Mindennapi stressz-, agresszív- és konfliktushelyzetek kommunikációs kezelése.
Agresszív- és konfliktushelyzetek kommunikációs kezelése, azaz érzelmeink funkciója és kapcsolata a konfliktusokkal, és a nézőpontváltás haszna a konfliktusok kezelésében.

SZTK-A-350/2015 20

Mindennapi stressz-, agresszív- és konfliktushelyzetek kommunikációs kezelése-
Agresszív- és konfliktushelyzetek kommunikációs kezelése, azaz a konfliktusok kelezése különböző kommunikációs szituációkban, valamint az asszertivitás fejlesztése.

SZTK-A-348/2015 20

Mindennapi stressz-, agresszív- és konfliktushelyzetek kommunikációs kezelése
Mindennapi stresszhelyzetek kezelése és kommunikációja a környezettel, azaz a stressz és kiégés felismerése, kezelése.

SZTK-A-345/2015 20

Mindennapi stressz-, agresszív- és konfliktushelyzetek kommunikációs kezelése-
Mindennapi stresszhelyzetek kezelése és kommunikációja a környezettel, azaz a változások mint stresszforrások kezelése és kommunikációja a környezettel.

SZTK-A-343/2015 20

Newcode – Rendszerben a személyes hatékonyság
Konfliktus-, stressz- és időkezelés kommunikációs eszköztára.

SZTK-A-341/2015 20
Newcode – Rendszerben a személyes hatékonyság
Asszertív viselkedés és kommunikáció, valamint az együttműködés, mint a hatékonyságot növelő viselkedési minták.
SZTK-A-339/2015 20

 

NMH

A New Code Oktatóközpont - NMH által engedélyezett - Felnőttképzési Intézmény - engedélyszáma: E-000437/2014

Intézményünkben  akár pályázati forrásból is finanszírozhatja, képeztetheti munkavállalóit. Engedélyezett Intézményként több TÁMOP pályázatban működtünk közre egészségügyi intézményekkel.

Engedélyezett programjaink:
 

NLP alapképzés (Practitioner)-professzionális kommunikáció
Newcode - Rendszerben a személyes hatékonyság
Célravezető kommunikációs eszközök az elkötelzéshez
Mindennapi stressz-, agresszív-, és konfliktushelyzetek kommunikációs kezelése
Rendszerben a vezetőképzés

Intézményünk eredményes működése hosszú távon csak úgy biztosítható, ha képzési szolgáltatásaink tartalma és szolgáltatásaink nyújtásának kultúrája illeszkedik partnereink elvárásaihoz és a mindenkor hatályos jogszabályok által kinyilvánított követelményekhez.

Mivel intézményünk arculatának, hírnevének, piaci pozíciójának fenntartását és erősítését az elvárásoknak megfelelő minőség, valamint a hatékony minőségirányítás garantálja, ezért kiemelt fontosságot tulajdonítunk mindazon tevékenységeknek, a belső és külső kommunikációnak, amely céljaink elérését a minőség és a minőségirányítási rendszer, valamint a szolgáltatási kultúra folyamatos fejlesztésével segíti.

Egészségügyi képzéseink

 • Együttműködő csapat

  Képzésünkkel szeretnénk lehetővé tenni, hogy az egészségügy különböző területein dolgozó szakemberek a tréning során csapattá alakuljanak, és az átélt összetartást, az eggyé tartozás élményét újra és újra hasznosítani tudják munkaterületükön, vagy a családjukban. 
 • New Code - Rendszerben a személyes hatékonyság

  A képzésen résztvevők a gyakorlat orientált foglalkozások keretében képessé váljanak a különböző szociális és egészségügyi területeken a konfliktus helyzeteket felismerni és kezelni, valamint környezetük számára azokat megnyugtató módon kommunikálni.

   
 • Mindennapi stressz-, agresszív- és konfliktushelyzetek kommunikációs kezelése

  A program célja, hogy az egészségügy bármely területén dolgozó szakemberek munkatevékenységük hatékonyabb ellátása érdekében konstruktívan tudják kezelni az agresszív-, a konfliktus- és a stressz helyzeteket, illetve az ilyen szituációkban megjelenő érzelmeiket.

   
 • Célravezető kommunikációs eszközök az elköteleződéshez

  A tréning célja, hogy az orvosok, ápolók, egyéb egészségügyi szakdolgozók megtanulják a partner véleményének elfogadása mellett konstruktívan képviselni saját álláspontjukat, képessé váljanak a célorientált és hatékony kommunikációra a problémákban való elsüllyedés helyett.

   
 • Vezetőképzés az egészségügyben

  Az egészségügyben dolgozó felső- és középvezetők a gyakorlatorientált tréning során megismerik a legfontosabb vezetéselméleti alapfogalmakat és vezetői szerepköröket; képessé válnak saját vezetői szerepüket rendszerszemléletben értelmezni

   

Kiemelt Információ

Képzések - szakdolgozóknak !

Képzéseink az egészségügyben dolgozók számára modulonként akkreditált, 15-19  (ETI) pontot lehet 20 óra képzésért kapni. A képzésen résztvevők a gyakorlat orientált foglalkozások keretében képessé válnak a különböző szociális és egészségügyi területeken a konfliktus helyzeteket felismerni és kezelni, valamint környezetük számára azokat megnyugtató módon kommunikálni.
További részletek a képzésekről!

Időjárás